Som Comunitat

Fomentem i dinamitzem el contacte entre els ciutadans i millorem la corresponsabilitat de la gestió pública amb la ciutadania, les associacions i les institucions públiques.

 • Visió Global

  Amb una visió global, inclusiva i eficient que permet a col·lectius diferents participar de forma àgil i eficient en el govern de la ciutat.

 • Comunicació

  Fomentem el contacte entre els ciutadans millorant la comunicació i la comprensió.

 • Tecnologia

  Utilitzem una plataforma tecnològica que garantitza la seguretat i la funcionalitat i permet millorar l’eficiència en la gestió per part dels responsables del programes de Participació Ciutadana.

Signar una petició o una protesta és el tipus d'intervenció que més persones estarien disposades a realitzar (80%)

Civic Empowerment

Nou mitjà de Comunicació directe

Un instrument de comunicació a dos nivells

 • Comunicació entre ciutadans
 • Comunicació entre la ciutadania i la seva administració local

Casos d'èxit

Posem l'Ajuntament a la butxaca del ciutadà

Una solució tecnològica implantada amb èxit en ciutats i pobles com Castelldefels, Montcada o Girona

Estructura Modular

Permet una implentació en fases i ajustada al pressupost disponible de l'Ajuntament

Registre

Es podran validar els usuaris registrats mitjançant DNI per veure si estàn empadronats i si tenen accés a les votacions i propostes

Participació Ciutadana

Un sistema àgil i eficient de comunicació directe que permet fer propostes i veure com són acollides per la població.

Pressupost Participatiu

Escull entre les diferents propostes de l'ajuntament per tal d'assignar els recursos públics a aquelles iniciatives més prioritàries.

Consulta Ciutadana

Amb totes les modalitats de pregunta i resposta possibles, ja sigui respondre sí/no o assignar vots entre varies opcions.